Slideshow CK

Particulieren

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij BWZ terecht. Soms heb je even ondersteuning nodig om weer in je eigen kracht te komen.

Nadat is onderzocht wat voor iemand nodig zou kunnen zijn om weer in balans te komen, start de behandeling meteen. Deze kan bestaan uit een combinatie van de volgende mogelijkheden:

 • stressreductie- of burnoutbehandeling (ook preventief);
 • herstelcoaching;
 • voeding- en allergiemeting;
 • diëten;
 • voedingssupplementen;
 • actief voedingsplan;
 • leefstijladvies;
 • aardingsoefeningen;
 • bewustwordingsoefeningen;
 • ademoefeningen;
 • bloesem- en edelsteenremedies;
 • drukpunt- en/of
 • metamorfosemassage;
 • emotional freedom techniques;
 • holistic pulsing;
 • triggerpointmassage;
 • White Time Healing;
 • begeleiding van hooggevoeligheid/sensitiviteit;
 • inzet van klankschalen;
 • energie(niveau)meting;
 • energiemanagement.

 

Behandeling is effectief gebleken bij een groot scala aan gezondheidsklachten;

 • Onbalans, energievraagstukken, burn out;
 • Spanningsklachten, zoals stress, nervositeit, somberheid, nek- en schouderklachten;
 • Lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, migraine, weinig weerstand, huidproblemen, koude handen/voeten, benauwdheid, rugklachten, maag- en darmklachten;
 • Emotionele thema’s, zoals angsten, boosheid, een kind dat veel huilt;
 • Problemen met voedingsstoffen, zoals allergieën/intoleranties, tekorten aan vitaminen, mineralen en andere essentiële stoffen, vergiftigingen met diverse stoffen, zoals zware metalen, vaccinatieschade, hormoonresidu, e.d.;
 • Overgevoeligheid voor omgevingsfactoren/innerlijke onrust/hyperactiviteit/onzekerheid;
 • Ongewenst gedrag, zoals verslaving.

 

De inhoud van de behandeling c.q. begeleiding is afgestemd op de cliënt en zal voor iedereen anders zijn. Het gaat in alle gevallen om ondersteuning op zowel fysiek als sociaal-emotioneel niveau. Waarbij persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling gerealiseerd worden.

Bij het maken van een afspraak wordt overeengekomen wat het doel van het contact is:  behandeling, coaching of beide. Soms kan dit in de loop van het traject nog worden bijgesteld.

De ervaring leert dat starten vanuit sensi-therapie veel inzichten en ervaringen opleveren, die een goede basis vormen voor verandering. Als de cliënt zich bewust is van zijn kenmerken en kwaliteiten kan hij in het vervolg weloverwogen keuzes maken die beter bij zijn situatie passen.

Durf je het aan om je te laten verrassen door de wijsheid van je lichaam? Kom dan ervaren wat BWZ voor jou kan betekenen. Mocht je vooraf behoefte hebben aan een gratis meting (maximaal een half uur) of nadere kennismaking dan kan dat natuurlijk ook. Bel of mail dan even.

 

 

Werkgevers

 

Bewust Wel Zijn (BWZ) begeleidt organisaties in veranderingsprocessen. Zij biedt zowel ondersteuning aan management, leidinggevenden als medewerkers. 

BWZ wordt onder meer ingezet bij vitaliteitvraagstukken, uitvoering van Arbobeleid (m.n. uitwerking van Gezondheid en Welzijn) en verandermanagement. Bij veranderingen en onvrede met de (school-, thuis- en/of werk-)situatie kan BWZ ondersteuning bieden.  

Ervaart uw medewerker spanningsklachten, allergische reacties, weinig energie, burn-out of stress, dan kan BWZ wellicht iets voor uw organisatie betekenen. Ook wanneer een medewerker uit evenwicht is door andere gezondheidsproblemen en/of privéomstandigheden kan BWZ ondersteunen.

Samen onderzoeken we waardoor iemand uit balans is geraakt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door te starten met een persoonlijke benadering. Door te kijken naar factoren die in de persoon zijn gelegen en kenmerkend zijn voor de huidige situatie. Van daaruit kan bewustzijn ontstaan en groei worden ingezet. Vervolgens wordt gekeken naar de omstandigheden waarin iemand verkeert (werk, school, relatie) en hoe deze op positieve wijze kunnen worden beïnvloed, gelet op de persoonlijke uitgangspunten. Kortom: we zoeken antwoord op de vraag: Wat moet er gebeuren om iemand beter te laten functioneren? Wat is er nodig om individu en organisatie beter in balans te brengen? En gaan daar vanzelfsprekend mee aan de slag. Desgewenst treedt BWZ op als intermediair. 

 

Bewust Wel Zijn biedt naast individuele begeleiding ook groepsgerichte trainingen en workshops op het terrein van:

 • Vitaliteitbevordering op de werkplek: Zorgen dat medewerkers zich weer fitter en vitaler voelen; vitaliteit is meer dan gezondheid en omvat de hele mentale, sociale, emotionele en fysieke mens. In deze aanpak staan behandeling èn het energievraagstuk centraal; wat kost energie, wat geeft energie. Naast gezondheid speelt het volgen van je eigen pad daarbij een belangrijke rol.
 • Verzuimbegeleiding, zowel ondersteuning van de leidinggevende (bijv. in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter) als+
 • Herstelcoaching van de medewerker; Er wordt gewerkt aan het herstel van de medewerker, en zo nodig aan het herstel van de omstandigheden, zoals de werkrelatie. Dit geldt zeker ook voor kinderen en hun thuis- en/of schoolomgeving.
 • Stressreductie- en/of burnoutbehandeling, ook preventief;
 • Behandeling van medewerkers met gezondheidsklachten die frequent uitval veroorzaken, zoals rugklachten, migraine. In deze behandeling wordt gekeken naar de  invloed van de levensstijl en voedingspatronen;
 • Energiemanagement; biedt werkgevers ondersteuning op het niveau van energievraagstukken, bijv. als er weinig energie in een team zit, of iets veel energie kost. We onderzoeken over welke energiebronnen een individu en/of team beschikt; wat een organisatie uit balans haalt en wat nodig is om op een goede manier gebruik te maken van de aanwezige krachten;
 • Hoog Sensitieve Personen (HSP-ers) in bedrijven; Als HSP-ers zich onvoldoende bewust zijn van hun eigen kenmerken en omstandigheden, lopen ze een grotere kans op burn-outverschijnselen dan gemiddeld te verwachten is, juist omdat ze (hoog) sensitief zijn. Hoog sensitieve personen hebben moeite de grote hoeveelheid prikkels die dagelijks op hen afkomt te verwerken. Ze komen vaak niet goed tot hun recht in de bestaande structuren en gaan eerder over hun grenzen als ze zich anders voelen, maar toch mee willen / moeten doen. Vanuit goed werkgeverschap kunt u preventief inzetten door samen met BWZ te onderzoeken hoe u op een positieve manier gebruik kunt maken van de sensitiviteit van uw medewerker(s). Ook thema’s als Het Nieuwe Samenwerken, als onderdeel van Het Nieuwe Werken kunnen aan de orde komen. Dit bevordert het bewustzijn en daarmee welzijn èn beter functioneren van uw medewerker.

Tarieven

Met werkgevers worden diensten en tarieven op maat overeengekomen.

Behandeling en begeleiding kunnen zowel plaatsvinden in Warnsveld als op een nader overeen te komen gewenste locatie.