Slideshow CK

Visie - Missie

Het gevoel niet in de bestaande structuren te passen, het ervaren van eenzaamheid, de economische crisis, de bewegingen die leiden tot medemenselijkheid. Dit zijn geen op zichzelf staande ontwikkelingen, maar onderdelen van een veranderingsproces. Een proces waarbij de rol van het geestelijk leven, het bewust zijn, toeneemt. Tegelijkertijd neemt het belang van materie en de gehechtheid daaraan geleidelijk af.
Wij bevinden ons op dit moment in de overgangsfase, die leidt naar een nieuwe tijd. In de aanloop naar deze nieuwe tijd zijn er mensen nodig die ons leiden, die nieuwe inzichten en andere waarden neerzetten. Nieuwetijdskinderen, hooggevoelige mensen dragen op hun eigen manier bij aan deze omvorming en veranderende bewustwording. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat we de wereld steeds meer gaan ervaren als één samenhangend leefsysteem.

Maar in de huidige overgangsfase ervaren m.n. sensitieve mensen ook de tegengestelde krachten in het dagelijks leven. Soms is het voor hen heel lastig zich staande te houden in de huidige op materie gerichte maatschappij. Sensitieve mensen ondervinden veel weerstand en tegenstand doordat ze op een andere manier in het leven staan. Ze passen niet in de oude structuren, ze communiceren anders (zijn vaak beelddenkers, ze wéten en voelen vanuit het hart). Respect, integriteit, gelijkwaardigheid en mededogen zijn de rode draad in hun leven.  Het is dan ook belangrijk dat zij hun authentieke bewust zijn blijven kennen of weer gaan herkennen en mogen zijn wie ze zijn. Ze hebben immers een belangrijke rol te vervullen.

Kinderen worden geboren met een heleboel potentie. Ik zie het als een voorrecht om kinderen en volwassenen te mogen begeleiden, zodat ze bewuster kunnen functioneren, om te worden wie ze in wezen al zijn.

Het gaat m.i. niet om het managen van tijd, maar om het stellen van prioriteit, en kiezen voor vitaliteit.

Ik ga er van uit dat ieder mens, team / organisatie in oorsprong authentiek en energiek is. Er is echter van alles gebeurd en/of tussen gekomen, waardoor iemand vast is komen te zitten en potentiële kwaliteiten niet worden aangesproken. Ik behandel en begeleid mensen graag naar hun oorspronkelijke staat van (bewust en wel-) zijn, waardoor zij lekkerder in hun vel komen te zitten en beter gaan functioneren.