Slideshow CK

Werkwijze

Bewust Wel Zijn (BWZ) gaat samen met de cliënt op zoek naar de oorzaak van het niet optimaal functioneren. De reden dat je niet (helemaal) goed in je vel zit kan als oorzaak fysieke klachten hebben of bijvoorbeeld angsten of andere emoties, stress, hyperactiviteit, een energievraagstuk of onvrede.

We gaan steeds op zoek naar het onderliggende thema, de bron, om van daaruit de oorzaak aan te pakken. En jouw eigen vermogen (lichaam en/of omstandigheden) te versterken. Er wordt gebruikgemaakt van een meetprotocol. Zo wordt bijvoorbeeld gemeten of er sprake is van allergieën of tekorten, of er tijdelijk een dieet of aanvullende middelen nodig zijn, of er sprake is van burnout en zo ja in welke mate. Ook wordt gemeten of een behandeling nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn: drukpunt- en/of metamorfosemassage, holistic pulsing, burnout- of stressreductiebehandeling, edelsteentherapie, emotional freedom techniques. De behandeling wordt meteen uitgevoerd.

 

Sensi-therapie

In eerste instantie werk ik vanuit de sensi-therapie. Deze therapie is er op gericht de balans te herstellen, zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam weer aangesproken wordt.

Een reguliere arts werkt met ziektes; een sensi-therapeut werkt op het terrein van welzijn en gezondheid, en probeert samen met de cliënt de oorzaak aan te pakken (in plaats van het gevolg). 

Sensi-therapie is gebaseerd op eenvoudige principes:

1. weghalen van gifstoffen en lichamelijke of psychise blokkades uit het lichaam;

2. stoppen met het toevoegen van stoffen die voor jou op dit moment niet goed zijn (allergiemeting, evt. tijdelijk dieet);

3. wegnemen van de oorzaken van klachten (procesondersteuning met behulp van remedies en behandeltechnieken);

4. direct op gang brengen van het herstelproces (o.a. diverse massagetechnieken en emoties vrijmaken).

Sensi-therapie kan altijd worden toegepast naast de reguliere zorg en andere vormen van therapie. Sensi-therapie bestaat uit producten en technieken die geen schade kunnen aanrichten, zelfs niet bij foutief gebruik. De ondersteunende middelen zijn samengesteld uit natuurlijke elementen. Het eerste consult duurt meestal het langst (1 tot 3 uur). In de praktijk blijkt dat slechts 2 of 3 behandelingen nodig zijn.

 

Herstel-coaching

In het verlengde van de sensi begeleid ik organisaties en individuele cliënten naar verder herstel. Dat kan zowel herstel van de medewerker (bijv. begeleiding conform de Wet Poortwachter, naar re-integratie) als herstel van de omstandigheden zijn (zoals de werkrelatie). Dit geldt ook voor kinderen in hun thuis- en/of schoolomgeving.

Met sensi-therapie kijk ik in eerste instantie naar factoren in de persoon. Vanuit mijn ervaring als adviseur en coach kijk ik vooral naar de factoren in de thuis-, werk- c.q. schoolomgeving.

Herstel van de energetische en lichamelijke onbalans in combinatie met herstel van de omgevingsfactoren leidt er toe dat de cliënt zijn eigen balans hervindt en zichzelf herstelt.

 

Begeleiding van HSP-ers (Hoog Sensitieve Personen) en gevoelige kinderen

Sensitiviteit, adhd, add, autisme, nieuwetijdskinderen, hoogbegaafdheid, dyslexie/dyscalculie,  (manisch) depressiviteit; het lijkt een willekeurige opsomming. Maar de kinderen en volwassenen die deze benamingen hebben toebedeeld gekregen hebben een groot aantal overeenkomstige kenmerken. Een voorbeeld daarvan is dat ze vaak huilen als baby en zeer gevoelig zijn voor sfeer. En ze hebben moeite om de vele prikkels die op ze afkomen te verwerken. Vaak vallen ze op in de klas of op het werk. Omdat ze andere dingen belangrijk vinden, zich anders voelen, worden ze soms ook gepest.

Het blijkt dat voeding een niet te onderschatten rol speelt. We onderzoeken dan ook zeker het effect van voeding op het functioneren. En kijken hoe dit veranderd kan worden (bijv. ontgiften, tijdelijk een dieet).

Ongeveer 20 % van de mensen is hoogsensitief. Hun zenuwstelsel is zodanig ontworpen dat het gevoeliger is voor allerlei subtiliteiten. Hierdoor zijn zij niet alleen geneigd tot meer diepzinnige innerlijke ervaringen, maar zijn zij ook sneller overvoerd door gebeurtenissen/informatie van buitenaf. Sensitiviteit is meestal aangeboren, maar kan zich ook in de loop van de tijd ontwikkelen. 

Iemand die hooggevoelig is, is vaak afgestemd op zijn/haar omgeving. Als kind is hooggevoeligheid vaak niet herkend, ontkend of soms zelfs afgestraft. Hooggevoeligheid heeft dan een negatieve smaak gekregen. Het is dan later als puber of volwassene nog steeds moeilijk om voldoende vertrouwen te hebben in datgene wat je voelt of bewust doet. Sensitieve mensen ondervinden veel weerstand doordat ze op een andere manier in het leven staan. Zie ook Visie - Missie.

BWZ begeleidt hoog sensitieve mensen naar hun oorspronkelijke zijn door ze inzicht te verschaffen in hun (lichamelijke en omgevings-) situatie. Ze krijgen handvatten en zo nodig ondersteunende middelen aangereikt om zich makkelijker staande te houden in de huidige –veel vragende- maatschappij. Zodat ze vanuit balans hun plekje in kunnen nemen.

Ik zie hoogsensitiviteit (ook wel hooggevoeligheid genoemd) als een talent. Maar met dit talent moet je wel leren omgaan. Je zit lekkerder in je vel en wordt gelukkiger als je jouw sensitiviteit bewust inzet. En bij dat proces -gericht op bewuster functioneren- ondersteun ik graag.